Ah Biz Erkekler


1wv1ha6-1.jpg

2av2cx6-1.jpg

3oa9ct5-1.jpg

4vl5cq6-1.jpg

5jh9eo3-1.jpg

6xt2hx1-1.jpg

7pa8xc6-1.jpg

8vp6ka8-1.jpg

11vf6yw9-1.jpg
 
Duygulandıran bir konu, meşhur bir tekerleme ile karşılık vermek isterim.

sabah erken kalkar
pijamadan sarkar
kızlar ondan korkar
bom bili bili bili bom

görünce bir kuyu,
hemen akar suyu,
budur onun huyu,
bombilibilibilibom.

başı soğan gibi
ortası yılan gibi
dibi orman gibi
bombili bili bili bom
 
Üst Alt