Büyük Liderler-Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..


Mûsâ bin Nusayr’ın kölesi iken Emevî halifesi Velîd bin Abdülmelik(705-715)’in, Nusayr’ı Emevilerin Kuzey-Batı Afrika seferine göndermesiyle azad edilip ve savaşa katıldı. Savaşlardaki başarısı, zekası dirayetini gören Musa bin Nusayr daha sonra onu ordusunun öncü birliklerinin başına geçirdi. Bu süreçte Musa bin Nusayr Tarık Bin Ziyad’a iyiden iyiye hayran oldu. Gücü, şiddete aldırmayışı, soğukkanlı kararlarının yanında hitabet sanatıyla tüm askerlerini kah alevlendirip kah sakinleştirmesi saygısını kazanmasını sağladı. Bu sebeple de kendisine 7000 kişilik bir kuvvet vererek Endülüs’ü(İspanya) fethetmeye yolladı.Daha sonra kendi adının verileceği boğazı geçip (Cebeli Tarık) İspanya’ya çıkar çıkmaz “Tüm gemileri yakın!” emrini veren Tarık Bin Ziyad daha sonra şaşkın askerlerine şu tarihi konuşmayı yaptı;Ey mücahit kardeşlerim! Görüyorsunuz, arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Geriye dönüş yoktur. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden sahip olabileceğiniz vardır.Yaktırdığı gemileri tekrar Kuzey Afrika’ya doğru gönderdiği de söylenir.Carteya ve Algeziras kentlerini aldıktan sonra İspanya’da hüküm süren Vizigot kralı Roterich ‘in, sayısı 70-100 bini bulan büyük bir ordu ile derhâl güneye koştuğu haberini aldı. Bunun üzerine yardım istediği Musa bin Nusayr 5000 kişilik bir yardım gönderdi.

Rio Barbeta’da yapılan savaşı Tarık Bin Ziyad’ın yönetimindeki Emeviler kazandı. Düşman kralını da bizzat kendisi öldürmüştür. Bu zaferin ardından Musa bin Nusayr’da 10.000 kişilik bir orduyla Endülüs’e geçti. Tarık bin Ziyad’a durmasını buyurdu. Lakin Tarık bin Ziyad ilerlemeyi durdurmak için bir sebep görmedi ve fetihlerine devam etti. Musa Bin Nusayr’ın onu durdurmak istemesinin nedeninin kıskançlık olduğu da söylenir.

Toledo, Kurtuba, Archidor ve Libire kentlerini bir bir ele geçirdikten sonra Musa Bin Nusayr’ın birbikleriyle birleşildi. Ancak emre uymamaması sebebiyle bütün ordunun önünde hakarete uğrayıp kırbaçlatıldı Tarık Bin Ziyad. Daha sonra fetihlere devam edildi.

İspanya'nın fethinden sonra Musa bin Nusayr burada bazı komutanlar ve askeri birlikler bıraktı ve Şam'a döndü. Yanında götürdüğü Tarık Bin Ziyad'ı Halife Hişam'a şikayet etti. Halife yaptığı araştırmada İspanya'nın gerçek fatihinin Tarık bin Ziyad olduğunu öğrendi onu cezalandırmadı ama ülkesine de geri göndermedi. Tarık Bin Ziyad ölümüne kadar Suriye'de yaşadı.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad değil ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

Asker, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, Türklerin babası, çağımızın en büyük lideri. Eşi görülmez başarılara imza atmış, ülkesi için hayatı pahasına kahramanca savaşmış, çökmüş bir imparatorluktan yeni, çağdaş ve dinamik bir ülke yaratmış, bugün Türk halkının bir bayrak altında bağımsız şekilde yaşamasını sağlamış ve Türkiye’yi kurtarmıştır. Bayrağımızı ve topraklarımızı ona ve komuta ettiği binlerce Mehmetçiğe borçlu olduğumuz için yediden yetmişe şükran doluyuz. Zira Atatürk, kaderimizi değiştirmiş, boyunduruk altında olmadan yaşamamız için bize bu ülkeyi bırakmıştır. Ülkemizin en büyük tarihi sınavı olan Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerini komuta etmiş, ekonomik ve askeri açıdan yokluk sınırında olan ülkemizi azmi, sabrı, çalışkanlığı ve dehası sayesinde tek vücut haline getirip, bağımsızlığına kavuşturmuştur. Ülkemizin geleceğini her şeyin üstünde tutmuş, inkılâpları ve ilkeleriyle bugün Türkiye’nin çağdaş milletler içinde hak ettiği yerde olmasını sağlamıştır. Arkasında çok daha iyi bir Türkiye ve dünya bırakarak hayata gözlerini yummuş olan Atatürk, hiç kuşkusuz Türklerin en büyük şansıdır. Hayatı boyunca sevilen, tevazusu, hoşgörüsü, barışçı ve uzlaşmacı kişiliği, entelektüelliği, hümanizmi, görgüsü, karizması ve eşsiz özellikleriyle dünyanın da hayran olduğu Atatürk, savaş yerine barışa, ayrılık yerine birlik ve beraberliğe sahip çıkmış, Türk bayrağı altındaki herkese ve tüm dünyaya şu önemli mesajı vermiştir: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”

mustafa-kemal-ataturk-b8.jpg
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad değil ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

Asker, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, Türklerin babası, çağımızın en büyük lideri. Eşi görülmez başarılara imza atmış, ülkesi için hayatı pahasına kahramanca savaşmış, çökmüş bir imparatorluktan yeni, çağdaş ve dinamik bir ülke yaratmış, bugün Türk halkının bir bayrak altında bağımsız şekilde yaşamasını sağlamış ve Türkiye’yi kurtarmıştır. Bayrağımızı ve topraklarımızı ona ve komuta ettiği binlerce Mehmetçiğe borçlu olduğumuz için yediden yetmişe şükran doluyuz. Zira Atatürk, kaderimizi değiştirmiş, boyunduruk altında olmadan yaşamamız için bize bu ülkeyi bırakmıştır. Ülkemizin en büyük tarihi sınavı olan Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerini komuta etmiş, ekonomik ve askeri açıdan yokluk sınırında olan ülkemizi azmi, sabrı, çalışkanlığı ve dehası sayesinde tek vücut haline getirip, bağımsızlığına kavuşturmuştur. Ülkemizin geleceğini her şeyin üstünde tutmuş, inkılâpları ve ilkeleriyle bugün Türkiye’nin çağdaş milletler içinde hak ettiği yerde olmasını sağlamıştır. Arkasında çok daha iyi bir Türkiye ve dünya bırakarak hayata gözlerini yummuş olan Atatürk, hiç kuşkusuz Türklerin en büyük şansıdır. Hayatı boyunca sevilen, tevazusu, hoşgörüsü, barışçı ve uzlaşmacı kişiliği, entelektüelliği, hümanizmi, görgüsü, karizması ve eşsiz özellikleriyle dünyanın da hayran olduğu Atatürk, savaş yerine barışa, ayrılık yerine birlik ve beraberliğe sahip çıkmış, Türk bayrağı altındaki herkese ve tüm dünyaya şu önemli mesajı vermiştir: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”

mustafa-kemal-ataturk-b8.jpgTarık Bin Ziyad Atatürk'ten 1000 sene önce yaşamış bir zat. Belki onun için de konu açılacaktı. Bu konuda Tarık Bin Ziyad konuşulsaydı sadece, daha iyiydi.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad değil ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

Asker, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, Türklerin babası, çağımızın en büyük lideri. Eşi görülmez başarılara imza atmış, ülkesi için hayatı pahasına kahramanca savaşmış, çökmüş bir imparatorluktan yeni, çağdaş ve dinamik bir ülke yaratmış, bugün Türk halkının bir bayrak altında bağımsız şekilde yaşamasını sağlamış ve Türkiye’yi kurtarmıştır. Bayrağımızı ve topraklarımızı ona ve komuta ettiği binlerce Mehmetçiğe borçlu olduğumuz için yediden yetmişe şükran doluyuz. Zira Atatürk, kaderimizi değiştirmiş, boyunduruk altında olmadan yaşamamız için bize bu ülkeyi bırakmıştır. Ülkemizin en büyük tarihi sınavı olan Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerini komuta etmiş, ekonomik ve askeri açıdan yokluk sınırında olan ülkemizi azmi, sabrı, çalışkanlığı ve dehası sayesinde tek vücut haline getirip, bağımsızlığına kavuşturmuştur. Ülkemizin geleceğini her şeyin üstünde tutmuş, inkılâpları ve ilkeleriyle bugün Türkiye’nin çağdaş milletler içinde hak ettiği yerde olmasını sağlamıştır. Arkasında çok daha iyi bir Türkiye ve dünya bırakarak hayata gözlerini yummuş olan Atatürk, hiç kuşkusuz Türklerin en büyük şansıdır. Hayatı boyunca sevilen, tevazusu, hoşgörüsü, barışçı ve uzlaşmacı kişiliği, entelektüelliği, hümanizmi, görgüsü, karizması ve eşsiz özellikleriyle dünyanın da hayran olduğu Atatürk, savaş yerine barışa, ayrılık yerine birlik ve beraberliğe sahip çıkmış, Türk bayrağı altındaki herkese ve tüm dünyaya şu önemli mesajı vermiştir: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”

mustafa-kemal-ataturk-b8.jpg

Bu ne popülizmdir arkadaş...

O "1" birşey ifade etmiyor. Seri yapacaktım, büyük liderlerle ilgili yazıları koyacaktım sadece. La havle...
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Tarık Bin Ziyad Atatürk'ten 1000 sene önce yaşamış bir zat. Belki onun için de konu açılacaktı. Bu konuda Tarık Bin Ziyad konuşulsaydı sadece, daha iyiydi.

Mesele zamansa;

Amcası Küba'nın ölümünden sonra, Doğu Hun İmparatorluğu'nun yönetimini ele aldı (434). Batıda hüküm süren ağabeyi Bleda'yı 445'te öldürerek imparatorluğun tek hâkimi oldu. Sahip olduğu geniş topraklarla yetinmedi. Hükümdarlığı süresince Bizans'ı ve Batı Roma İmparatorluğu'-nu ele geçirmeğe çalıştı. Bunun için de sürekli bir anlaşmazlığı körükledi. Bizans'ı vergi ödemek zorunda bıraktı; Batı Roma'da hak iddia ederek toprak istedi, istekleri yerine getirilmedikçe de saldırdı.Üstün savaş gücü sayesinde Roma ve Bizans'a korkulu günler yaşattı. 450'de Roma ordusuyla birleşen Gotlar karşısında çarpışarak Roma'ya kadar ilerledi. Batı Got Krallığı'nın sınırlarını zorladı, Catalaunum Ovası'nda yapılan kanlı çarpışmalarda her iki taraf da kayıp vermişti ama, Attilâ 452'de İtalya'ya ikinci bir saldırı yapmaktan vazgeçmedi. Milano'yu aldı. Roma'ya doğru ilerledi. Fakat açlık ve salgın hastalık yüzünden ordusunun kırılması onu papa Leo'nun teklifini kabul etmek zorunda bıraktı. Üçüncü bir saldırıya geçemeden de öldü.

10002873jz3.gif
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Onlardan daha önce Büyük İskender var da, konuyu hemen dağıttınız.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Yahu adam belli ki tarihe göre gidecek ya da bölge bölge gidecek.Bu nedir yahu :DSize ne
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Konuya yazmak yasakmış...Pardon Atatürk'ün hayatını yazdığım için. Silebilirisiniz moderatörler. Yani benim fikrimi yazmak hata imiş.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Sıralama yerine içeriği tartışsak, yorumlasak.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Konuya yazmak yasakmış...Pardon Atatürk'ün hayatını yazdığım için. Silebilirisiniz moderatörler. Yani benim fikrimi yazmak hata imiş.

Konuya yazmanın yasak olduğunu kim söyledi?Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad değil ATATÜRK
Bu ne şimdi? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Konu başlığı Tarık Bin Ziyad, sen Atatürk'ü karıştırdın. Ahmet tarihteki liderleri seri olarak tanıtacağım diyor, sen duygu sömürüsü yapıyorsun.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Konuya yazmanın yasak olduğunu kim söyledi?Bu ne şimdi? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Konu başlığı Tarık Bin Ziyad, sen Atatürk'ü karıştırdın. Ahmet tarihteki liderleri seri olarak tanıtacağım diyor, sen duygu sömürüsü yapıyorsun.

Fikrimi yazmak duygu sömürüsü mü ? Ayrıca tarih olarak da katılmayabilirim. Zaten katılmıyorum da, bence Tarık Bin Ziyad'tan önce büyük liderler de var:)

Ben gelin güvey oluyorsam, sen de 3. kişi oluyorsun heralde, müdehale ettiğine göre :) Yanlış yaptıysam ceza ver, yanlış yapmadıysam, fikrime saygı göster. Eleştirebilirsin, ama duygu sömürüsü yapıyorsun demek değil senin tüm sülalenin haddine değil :)
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Ahmet eğer başlığı önemli İslam liderleri diye değiştirirsen ilk kim gelecek vs. vs. konusunda bir tartışma olmaz tabi bu şekilde daha farklı başlıklar ileride açmayı düşünüyorsan. Bence en iyisi Büyük İslam Liderleri, Büyük Türk Liderleri, Büyük Dünya Liderleri vs. vs. olarak başlıkları açmak. Bu şekilde ilk A mı olmalı yoksa B mi olmalı şeklinde tartışmalar da biraz olsun ortadan kalkar ve insanlar konuya yoğunlaşabilir..
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Mesele zamansa;

Amcası Küba'nın ölümünden sonra, Doğu Hun İmparatorluğu'nun yönetimini ele aldı (434). Batıda hüküm süren ağabeyi Bleda'yı 445'te öldürerek imparatorluğun tek hâkimi oldu. Sahip olduğu geniş topraklarla yetinmedi. Hükümdarlığı süresince Bizans'ı ve Batı Roma İmparatorluğu'-nu ele geçirmeğe çalıştı. Bunun için de sürekli bir anlaşmazlığı körükledi. Bizans'ı vergi ödemek zorunda bıraktı; Batı Roma'da hak iddia ederek toprak istedi, istekleri yerine getirilmedikçe de saldırdı.Üstün savaş gücü sayesinde Roma ve Bizans'a korkulu günler yaşattı. 450'de Roma ordusuyla birleşen Gotlar karşısında çarpışarak Roma'ya kadar ilerledi. Batı Got Krallığı'nın sınırlarını zorladı, Catalaunum Ovası'nda yapılan kanlı çarpışmalarda her iki taraf da kayıp vermişti ama, Attilâ 452'de İtalya'ya ikinci bir saldırı yapmaktan vazgeçmedi. Milano'yu aldı. Roma'ya doğru ilerledi. Fakat açlık ve salgın hastalık yüzünden ordusunun kırılması onu papa Leo'nun teklifini kabul etmek zorunda bıraktı. Üçüncü bir saldırıya geçemeden de öldü.

10002873jz3.gif

Attila da aklımdaki ikinci isimdi. "Tanrının Kırbacı" olarak verecektim.

Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad değil ATATÜRK

Bu düşünce mi? Duygu sömürüsü, popülizm budur. Bana göre de en büyük Atatürk'tür ama bu şekilde kullanmanın manası yok.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Ahmet eğer başlığı önemli İslam liderleri diye değiştirirsen ilk kim gelecek vs. vs. konusunda bir tartışma olmaz tabi bu şekilde daha farklı başlıklar ileride açmayı düşünüyorsan. Bence en iyisi Büyük İslam Liderleri, Büyük Türk Liderleri, Büyük Dünya Liderleri vs. vs. olarak başlıkları açmak. Bu şekilde ilk A mı olmalı yoksa B mi olmalı şeklinde tartışmalar da biraz olsun ortadan kalkar ve insanlar konuya yoğunlaşabilir..

Yahu öylesine yazdım "1" diye. Sonra Attila, Hannibal, İskender, Gandhi, Atatürk uzayıp gidiyor liste. Tarihe ya da büyüklüğe ya da coğrafyaya göre değil. Kafama göre yazayım dedim açıkçası:)
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Ahmet eğer başlığı önemli İslam liderleri diye değiştirirsen ilk kim gelecek vs. vs. konusunda bir tartışma olmaz tabi bu şekilde daha farklı başlıklar ileride açmayı düşünüyorsan. Bence en iyisi Büyük İslam Liderleri, Büyük Türk Liderleri, Büyük Dünya Liderleri vs. vs. olarak başlıkları açmak. Bu şekilde ilk A mı olmalı yoksa B mi olmalı şeklinde tartışmalar da biraz olsun ortadan kalkar ve insanlar konuya yoğunlaşabilir..İlk kim gelir veya İslami liderler vs birşey bahsetmemiş zaten
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Aman ne önemli bir meseleymiş arkadaş sıralama... Konuyla ilgili yorum yazacaktım, soğudum. Artık başka zaman yazarım.
 
Cevap: Büyük Liderler 1 -Tarık Bin Ziyad- Yakın tüm gemileri!..Attila da aklımdaki ikinci isimdi. "Tanrının Kırbacı" olarak verecektim.Bu düşünce mi? Duygu sömürüsü, popülizm budur. Bana göre de en büyük Atatürk'tür ama bu şekilde kullanmanın manası yok.Duygu sömürüsü yapmam için ajite edilecek bir konu olması lazım. Ne kadar fikirleri kaldıramıyorsunuz anlamıyorum. Keşke yazının altına yazsaydın, başka kimse yazmasın veya kimse kafasındaki lideri yazmasın diye. Benim yaptığım duygu sömürüsüyse, senin yaptığın da açtığın başlığın içeriğine farklı birşey yazılmasını hazmedememektir. Bakınız: freud
 
Üst Alt