Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 Sayılı Kanunu Onayladı


Bugün mesai bitiminden önce cumhurbaşkanı 7103 saylı kanunu onadı. Akabinde resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girmiş olacak. Son derece önemli bir gelişme olduğundan yazmak mecburiyetinde kaldım.

Üstelik yeni bir konu başlığını gerektiriyordu zira çok sayıda bağlı değişkene sahip yasal düzenleme olarak türk spor tarihine geçecektir. Arkadaşlar artık amatör branşlarda yer alan sporcuların stopajı kulüplere iade edilecek. Buradaki en önemli husus derneklerin dışındaki sportif sermaye şirketlerinin de kanun kapsamına alınması yani ömer yalçınkaya-müge erdem zirzoplarının mustafa başkanı kandırdığı gibi şirketleşmeyelim basketbol aş'yi kurmayalım yeni çıkacak teşviklerden yararlanamayız bahanesi oratadan kalktı. 7103 sayılı kanunun ilgili 35.maddesini aşağıya bırakıyorum;

"21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi

EK MADDE 12- Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarları, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz.

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Özel hesapta yer alan tutarlar, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkilidir.”
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bunun nesi önemli zaten birikmiş vergi borcumuzu ahlarla vahlarla 100 milyonda 3-5 milyona düşürüyoruz onuda 5 taksite bölüyorduk.
Gerek yoktu böyle bir düzenlemeye eskisi daha iyidi.

Gscimbom Mobile
 
Bunun nesi önemli zaten birikmiş vergi borcumuzu ahlarla vahlarla 100 milyonda 3-5 milyona düşürüyoruz onuda 5 taksite bölüyorduk.
Gerek yoktu böyle bir düzenlemeye eskisi daha iyidi.

Gscimbom Mobile
Öylede devlet bunu sana karşı kullanıyordu artık kullanmayacak

Bu Alemin Tek Kralı
Onlar kullanacak başka bir şey bulurlar sen merak etme.


Gscimbom Mobile
O başka bir konu gelip keyfi ceza olayı olmayacak en azından aysal dönemi 100 milyon kitlemislerdi vergi borcu olunca transfer tahtan kapalı oluyor tff tarafından

Bu Alemin Tek Kralı
 
Bunun nesi önemli zaten birikmiş vergi borcumuzu ahlarla vahlarla 100 milyonda 3-5 milyona düşürüyoruz onuda 5 taksite bölüyorduk.
Gerek yoktu böyle bir düzenlemeye eskisi daha iyidi.

Gscimbom Mobile
Anlamadınız galiba borç oluşmuyor demek bu amatör branşlarda stopaj yok demek eskisinde vergi borcun oluyordu. Vergi vermek mi iyi yoksa vermemek mi? Özel hesaba atıp mahsuplaşıyorsun yani...

Sizin dediklerinin olağanüstü yasalar yani özel yasalar 6111-6552-6737-7020 sayılı kanunlardı sonuçta borç silinmiyordu af yoktu sadece habercilerin hoşuna gidiyordu af var demek diye. matrah artışı, stok affı bunlar hep para ödeyerek oluyordu ben şirketlerim için faydalanmış biriyim konuya vakıf değilseniz neye itiraz ediyorsunuz anlamadım?
 
tam anlamadim. Birisi özetleyebilirmi? Iyi mi kötü mü?

Son derece iyi demek zira spor kulüplerinin sermaye şirketi yoksa sadece sattığı merchandising ve bilet gibi hasılatlardan rüsum ve kdv öder onun dışında medyada hep duyduğunuz vergi borcunu esasında oluşturan kalem sporcuların ve diğer çalışan personellerin antrenör-beyaz ve mavi yakalıların gelir vergisidir yani stopaj. Kanun gereği sporcular ve çalışanların maaşından bu paralar işveren olarak görülen kulüpler tarafından ödenmek üzere kesilir. Milyon euroların döndüğü ortamda da avrupanın en az sporcu gelir vergisi olan türkiyede bile %15 çoktur zira gomis için 2.2 trilyon para demektir bu ve bu borç birikir ödenemez. Sonra transfer yapmak istersin nagatomo'daki gibi gider bunu ödeyebilmek için kredi çekersin faize düşersin. Sonra çektiğin kredinin faizini üç ayda bir ödeyemeyince bu seferde faizin faizini ödemek için tekrar kredi çekersin.

Şimdi basketbol-voleybol dahil futbol dışı tüm branşlarda sigortası yatan çalışanımız olarak geçen sporcularımızdan bu %15lik stopaj alınmayacak demek. Dolayısıyla bu çok iyi bir gelişme zira geçici değil kalıcı; velhasılı kelam, artık böyle bir giderimiz yok demek...
 
Bunun nesi önemli zaten birikmiş vergi borcumuzu ahlarla vahlarla 100 milyonda 3-5 milyona düşürüyoruz onuda 5 taksite bölüyorduk.
Gerek yoktu böyle bir düzenlemeye eskisi daha iyidi.

Gscimbom Mobile
Herkeste yanlış algı var ve bu yanlış algiyi da en çok bize karşı kullanıyorlar.

Bizim vergilerimiz silinmiyorrrrrrr.

Vergi cezalarimiz siliniyorrrrrr.

Yani hesaplarda bir usulsüzlük varsa diyelim ki 2 milyon lira yanlış vergi hesaplamişsin veya bazı harcamalari faturalandiramamışsin işte o zaman sana misal 150 milyon lira vergi cezası kesiliyor .

sonra itiraz ediyorsun ve bu ceza 3 milyon lira gibi bir rakama düşüyor ve sende eksikleri giderip öduyorsun.

________________________________

Adam gibi futbol izlemek için,
Hemen şimdi futbolu bilen Alman hoca!
 
Bunun nesi önemli zaten birikmiş vergi borcumuzu ahlarla vahlarla 100 milyonda 3-5 milyona düşürüyoruz onuda 5 taksite bölüyorduk.
Gerek yoktu böyle bir düzenlemeye eskisi daha iyidi.

Gscimbom Mobile
Herkeste yanlış algı var ve bu yanlış algiyi da en çok bize karşı kullanıyorlar.

Bizim vergilerimiz silinmiyorrrrrrr.

Vergi cezalarimiz siliniyorrrrrr.

Yani hesaplarda bir usulsüzlük varsa diyelim ki 2 milyon lira yanlış vergi hesaplamişsin veya bazı harcamalari faturalandiramamışsin işte o zaman sana misal 150 milyon lira vergi cezası kesiliyor .

sonra itiraz ediyorsun ve bu ceza 3 milyon lira gibi bir rakama düşüyor ve sende eksikleri giderip öduyorsun.

________________________________

Adam gibi futbol izlemek için,
Hemen şimdi futbolu bilen Alman hoca!
Yapma o zaman yanlış iş.
Bu senin kendi suçun.

Gscimbom Mobile
 
Bunu futbolada uygulasınlar tam olsun bari.

En azından kulüplerin iflas durumundan kurtulana kadar.

Vergi bedellerini kulüplerin borçlarını kapatma adına kunlanması gereken madde eklersin olur biter.
 
Benzini 6 yap, ufak bir b sınıfı araba vergilerle 70 bin olsun, yenilen ekmek dışında herşeye ötv koy ama liseliler, azizciler, demirörenler, menajerler, yerli antrenör ve oyuncuların soyup soğana çevirdiği kulüplerin önce vergi kaçırmalarını affet, sonra vergiyi komple kaldır. Benim, ailemin, çocuğumun zerre kadar hakkımız varsa tüm kulüplerin beter olmasına vesile olur inşallah. Alt-orta sınıfın sırtına binen vergilerin ahı tutsun da hepsi yerle bir olsunlar.
 
Alakalı başlıklarda kafa karışıklığına sebebiyet veriyor en iyisi yasanın ilgili maddesini olduğu gibi buraya koymak başlık açan kişi olarak;

MADDE 35- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi

EK MADDE 12- Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarları, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz.

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Özel hesapta yer alan tutarlar, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkilidir.”
 
Türk futbolculara TL cinsinden ödeme yapılması da yasalaştırılmalı

Gereksiz yere döviz giriyor ülkeye + olarak futbolcuların vergi miktarı artırılmalı zaten birinci sınıf topçu gelmiyor,vergi yükselirse scouting transferleri artar dolayısıyla ligin dışarıya pazarladığı oyuncu miktarı da artar
 
Türk futbolculara TL cinsinden ödeme yapılması da yasalaştırılmalı

Gereksiz yere döviz giriyor ülkeye + olarak futbolcuların vergi miktarı artırılmalı zaten birinci sınıf topçu gelmiyor,vergi yükselirse scouting transferleri artar dolayısıyla ligin dışarıya pazarladığı oyuncu miktarı da artar
Galiba o da olacak bir çeşit spor ve kültürde türk parasının koruma kanunu gibi bir şey...Hem iktidar sürekli döviz kurunun artması faiz lobisi demiyor mu işte al sana fırsat az buz paralar değil bunlar dile kolay voleybolda rus oligarklar artık eczacıbaşı-vakıfbank-arkas-halkbankası-ziraatbankası kadar para harcayamıyor...
 
Üst Alt