Emo Converter


Cevap: Emo ConverterTaMér ç0qh téşéqhqhür édhériM. Müthiş ßir ichat ßu. Artıqh ßizdhé EMO 0LaßiLéchéğiz !:D
 
Cevap: Emo ConverterBéNiM shaçLarıM qhıvhırchıqh ( ashLıNdha dhéğiLdhé qırqırıNa ) şiMdhi éM0 0LMaqh ishtiyh0ruM aMa shaçLarıMı dhüz şéqhiLdhé qozüMüN oNüNé ataMaM Né yhaphMaLıyhıM shéNché?

 
Üst Alt