DZZqwFJX0AAuiyS.jpg:large


Bazı basın yayın organlarında “Galatasaray’da Yönetim Kurulu Atamasında Büyük Hata!” başlığı ile yapılan haberlerin kamuoyunda yaratmış olduğu olduğu yanlış algıyı düzeltmek için bu açıklamanın yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Şöyle ki; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunmak koşuluyla geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçebilir. Bu yolla seçilen üye, genel kurulun onayına sunulur.

Bu çerçevede, yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine TTK’nın 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu kararıyla geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine atanmış olan Sayın Serdar Seda Güzelaydın’ın geçici süre ile yapmış olduğu yönetim kurulu üyeliği 23.02.2018 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuştur.
Ara dönemde görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasını takiben yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiş ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Burak Elmas, Sayın Okan Böke, Sayın Dinç Üner yönetim kurulu üyesi olarak, Sayın Yusuf Günay ve Sayın Emre Alkin’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
Bu manada, Sayın Okan Böke yerine Sayın Serdar Seda Güzelaydın’ın yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldığı yönünde çıkan haberler asılsız olup şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğu hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. SPK yasa ve kurallarından bilgi sahibi olmadan yazılan bu iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.​
 
Üst Alt