Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
GSCimbom, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve tüm üçüncü şahısların fikri sınai hak ve kişilik haklarına saygılı olduğunu beyan etmiş ve bunu kabullenmiştir.

GSCimbom, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerikler bakımından 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun"da tanımlanan "yer sağlayıcı" konumunda, kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise "içerik sağlayıcı" konumunda hizmet vermektedir.

GSCimbom, kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Hukuka aykırı içerikler ve 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde "UYAR ve KALDIR" yöntemini benimsemiştir.

GSCimbom içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da kuruluşları, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartı ile bilgi@gscimbom.com elektronik posta adresine bildirim yapabilirler. İhlale konu içerik, hukuk servisi tarafından incelenerek 3 iş günü içerisinde kaldırılacak ve muhatabına bilgi verilecektir.

  1. İhlale konu içeriklerin URL adresi ( örneğin :Hukuka Aykırılık Bildirimi ) ve ihlale konu içeriğin konusunu,
  2. Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
  3. Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletname,
  4. Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
  5. Açık Ad / Soyad - Ünvan ve açık iletişim adreslerini ( Adres, E-posta, GSM Numarası )

Bahse konu şartları sağlayanlar GSCimbom.com'un bilgi@gscimbom.com adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler GSCimbom sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt