20 Mayıs Dünya Arı Günü Kutlu Olsun!


100 Milyon Yıldır dünyamızda olan bal arıları, koloni şeklinde yaşam sürerler ve tüm yaşantıları petekler üzerinde gerçekleşir. Kovan içindeki yaşam, bal arılarının yoğun nektar, propolis, polen ve su seferlerinin milyonlarca yıldır gerçekleştirmesiyle sürer. Tüm bu seferlerin amacı, kovandaki yaşamı sürdürmek için enerjiyi içeriye enerji kaynağı olarak gıda ve su taşımaktır.

Kovan içindeki yaşamı beslemek için çiçeklerden ve bazı bitkilerden nektar toplayan arılar, bu esnada polen taşıyarak doğadaki biyolojik çeşitliliğinde de mimarı olurlar. Doğadaki en iyi polinatörler (polen taşıyıcılar) vücutlarındaki tüylerinden dolayı arılardır. Biyolojik çeşitlilikte rol oynayan arılar; böylece diğer hayvanların ve insanların da besin gereksiniminin giderilmesini, diğer bir deyişle hayatta kalmalarını sağlarlar.

Binlerce yıldır halk sağlığı için kullanılan ve günümüze kadar gelen bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu ve arı zehri gibi arı ürünleri, 21. Yüzyıl insanı için de önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

İklim değişikliği, ısınan havalar, tarım kimyasalları, yanlış arıcılık uygulamaları gibi sebeplerle yaşam kalitesi düşen, yok olan arıların varlığını korumak, canlı yaşamının devamlılığı açısından kritik. Arılar varsa, yarınlar var.

Yaşamın sürdürülebilirliği için, arıların var olması gerekir. Onlar küçücük olmalarına rağmen gezegenimiz için büyük roller üstlenirler. Faydalarının sadece baldan ibaret olduğunu sandığımızda yanılırız. Bilmeliyiz ki, gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde edilir. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların %80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalır. Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığı arıların varlığına bağlıdır. Arıları korumak ve onların varlığının sürekliliğini sağlamak için;
• Arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliği arttırmalıyız
• Arıları yok eden tarım kimyasallarının yasaklanmasını sağlamalıyız
• İklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi azaltmalıyız
• Sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlamalıyız

Etrafınıza bakın. Arıları görüyorsanız sizin için yaşam var demektir. Arıların farkında varalım ve onları yaşatmak için çabalayalım.

Unutmayalım!
Arılar Varsa Yarınlar Var…
 
Üst Alt