Geçmişten Günümüze Kurulan Türk Devletleri


Hep Gırgır Şamata olacak degilya , birazda gecmisimizi ögretelim :)

1.Hun Devleti:

Büyük Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. MÖ 220'den MS 216'ya kadar hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır.2. BatI Hun İmparatorluğu:

MÖ 53'de, Büyük Hun İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.3. Avrupa Hunları (Batı Hunları):

Avrupa Hunları MS 434'de Atilla'nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler. Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur.4. Akhunlar:

5. yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır. Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya'da büyük bir güç olmuştur.5. Göktürk Devleti:

Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin'e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir.6. Uygur Hakanlığı:

Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü'nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.7. Avar Devleti:

Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul'u kuşatmışlardır. O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur.8. Hazar Devleti:

Kafkaslar'da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi'ne de adını vermiştir. 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır.9. Karahanlılar:

10. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular.10. Gazneliler:

Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır.11. Büyük Selçuklu İmparatorluğu:

Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya'nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur.12. Hârizmşahlar Devleti:

Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü'nün güneyinde yaşamışlardır. Orta Asya'da bölgesel hakim güç olmuşlardır.13. Timurlar Devleti:

1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır.14. Bâbur Devleti:

1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde, Asya'da büyük bir güç oluşturmuştur.15. Altınordu Hanlığı:

1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya'da hakim güç olmuştur.16. Osmanlı İmparatorluğu:

1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir'i yönetmiştir.17275_390205515244_205826725244_10612138_6414921_n.jpg
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk Devletleriteşekkürler güzel paylaşımavrupa hun imparatorluğunun bayrakda çok şekilmiş.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriO zaman Tuğradaki bayrak da bu bayrak, yakın aslında pek bi farkı yok şimdikiyle...
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriEvvela Türkler'in tarihte kurduğu devlet sayısı 16 ile sınırlı değildir. Bu tasnif 1960'ların sonuna dayanır ve tarihi bir değeri haiz değildir zira pek çok Türk devleti bu listenin içerisine alınmamış ve objektiflikten uzak bir tasnife gidilmiştir.İkinci olarak şunu belirtmek gerekir ki, bayraklar meselesi de tam olarak muammadır. Zira Türkler'de asıl olan Tuğ'dur. Bayrak kültürüne çok sonraları gark edilmiştir. Tuğlar ise çeşit çeşittir ve bu tuğlardan bu tarz bayraklar ortaya çıkarmakta mümkün değildir.Kaldı ki bayrak kültürü oluştuktan sonra Osmanlı'da dahi tek bir bayrak olmamıştır. Ancak Abdülmecit zamanından sonra tek bir milli bayraktan bahsedilebilir.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriGeçmişten günümüze deniliyorsa 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu listede yer alması gerek.17.Türkiye Cumhuriyeti

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra, Osmanlı Devleti'nin yerine,Türk nüfus çoğunluğuna sahip topraklar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki halkın büyük mücadelesi ile 1923 yılında kurulmuştur.Başkenti Ankara'dır.Resmi dili Türkçe'dir.Yönetim biçimi Parlamenter Cumhuriyet'tir.Hala varlığını sürdürmektedir.

Bayrağı şekildeki gibidir ;fl_tr.gif
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriTimurlar Türk mü ya da Moğol mu emin değilim, Moğol kökenli olmaları lazım. Artı bir de ilginç bir tasnif gerçekten. Mesala Büyük Selçuklu, yönetim Türk, daha doğrusu baştaki kişi Türk ve yönetim kademesinin geri kalan kısmı genel anlamda Farsilerden oluşuyor, resmi dilleri de Türkçe değil herhalde. İkincisi halkının temel itici gücü Türk değil herhalde. Neyse Selçuklu bir şekilde Türk kabul edilebilir de bir kitap vardı orda okumuştum ismini bilmiyorum bu Kumanlar, Kıpçaklar kim var kim yok hepsini Türk yapmıştı. Mesala birisi olması lazım Kumanlar mı başka birisi mi emin değilim kitapta da yazıyordu onla ilgili mesala tarihte kaynaklara geçmiş 5-6 tane düşünce var. Bunlardan sadece teki Türk diyor sanırsam o da Çin kaynağı emin değilim ama sonra onlar da Türk olarak kabul ediliyor.

Diğer bir çelişkide Moğolları Türk kabul edersek sonradan Türkleştiler gibi ırksal anlamda değil de daha çok gelenek-görenek bu sefer Uyguları ve Hazarları Türk kabul etmemek gerekir, Uygurlar da daha sonraları Çinlileşiyor sanırsam Hazarlar da Yahudi oluyor. Bana çok bilimsel gelmedi bu kurulan Türk devletleri ki ekstra mesala Altınorda Hanlığını almış Türk devleti diyerek onların dışında, Rusya tarihi, ekonomi, sosyal yapısı vs. diye ders almıştım ordan biliyorum, Kazan ve Astarhan Hanlıkları falan da var o zaman niye onlar bu Türk devletleri statüsü içine alınmamış ki belirli bir siyasi teşkilatları da var. Moskova knezliğinin yükselişi sonucu bu siyasi birimlere son verilmişti. İlginç bir kategori olmuş.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriBu konuda Osman Tokgoz arkadaşımızın söyledikleri doğrudur. Öncelikle bu 16 devlet olayını kim çıkarmıştır? Belli değil.

Bu 16 içerisinde yer almayan bir çok büyük Türk Devleti daha vardır. Gösterilen bayraklarda uydurmadır.

Timurlar Türk mü ya da Moğol mu emin değilim, Moğol kökenli olmaları lazım.Türkler ve moğollar Altay grubu içinde yer alan iki millettir. Ben okumadım ama Türk, moğol ve çin dilleri bilgini Von Gabain Türkçe ve moğolcanın eskiden ortak dil olduğunu belirtmiş. Cengiz Han'ın Türkçe ve moğolca konuştuğu ve devletinde Türklerin ve moğolların iki hakim ve sahip unsur olduğu biliniyor. Timur da zaten ana tarafından Cengiz Han'ın soyundan geliyor. Ayrıca Timur'un Türk olduğu zaten sabittir. Bazı eserlerde Timur'un da Cengiz Han gibi bir eli kapalı ve kanlı olarak doğduğu söyleniyor. Çengiz adı Türkçe'de Tengiz yani Deniz anlamına geliyor. Cengiz Han'ı herkes Moğol olarak tanısa da Türk olduğuna dair kuvvetli belgeler var. Ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanının ismi Timur'un Ankara Savaşı sırasında komutanı olan İsenbike'den geliyor. (Ankara Savaşı zaten başlıbaşına yalan-eksik biçimde öğretiliyor Türkiye'deki okullarda.)
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriHmm aynı kökenden gelebilirler. Mesala Yahudiler ve Araplarda aynı kökenden geliyorlar sonuçta Samiler ya da ben öyle hatırlıyorum. Moğollar sonradan mı Türkleştiler bu da bir soru işareti. Mesala Fince ve Türkçe de benzer, Kürtçe ve Farsça da benzer ortak dil atasından geliyorlar. Yani o zaman bunlar zamanla birbirlerinden farklılaşmışlar. Ve sonra Moğollar Türkleşmiş. Benim bildiğim Moğollar Türk değil zaten. Karışık şeyler. Fakat mantık ben de gene aynı sen de bahsetmişsin o gruplandırma yanlış. Niye Astarhan, Kazan ve Kırım Hanlıkları gibi siyasi birimleri Türk devletleri içerisine almamışlar onlar da Türk mesala. Garip bir kategori olmuş bu. Bir de bu bayrak Göktürklerle ve Hunlarla ilgili veri yok diyoruz bayraklarını nasıl biliyoruz. İlginç.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriBir de kim çıkarmış bu 16 devlet hikayesini gerçekten ya. Merak ettim. Bir de akademik camia ne diyorki bu konuda. Onlar kabul ediyorlar mı bu devletlerin hepsini ve yeni devletler eklenmeli falan diyorlar mı. Delinin teki kuyuya bir taş atmış onlarca akıllı çıkaramamış gibi birşeye dönmüş bu. Bir de bu sanırsam işin garibi cumhurbaşkanlığı forsunda da var. Komik mi trajikomik mi anlamadım :)
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriHmm aynı kökenden gelebilirler. Mesala Yahudiler ve Araplarda aynı kökenden geliyorlar sonuçta Samiler ya da ben öyle hatırlıyorum.İsmailoğulları soyuna dayanan yahudiler bölgesinin ilk ırklarındandır arkadaşlar, İbranice (sankritçe) konuşulan topraklarda somut zaman kavramı vaar olduğundan bu yana araplar ve ismailoğulları soyu tamamen ayrı ırk olarak yaşamışlardır kesinlikle soy ağacında kesişim yoktur.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriBunu aynı; Moğulların aynı toprakları paylaştığı için gelenek ve göreneklerinden ötürü değişim ve benzeyiş faktörü bulunan Moğol ve Türk ırklarını örnek gösterebiliriz. Tek fark karışımdır, Türkler "eş toplum" oldukları Moğol ırkıyla karışmasının sebebi eş yaşamdır. Aynı toprakları paylaşmak her zaman ırklarda benzeşme göstermez bunada örnek olarak Doğu roma imparatorluğu ile Persleri gösterebiliriz Milat öncesi ve sonrası yüzlerce yıl aynı topraklarda yaşamış fakat karşıt yaşam paylaştıkları için benzeşme göstermemiştir. Yahudiler ve araplar içinde bu geçerlidir.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriCumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız gerçekten bunu temsil ediyor ancak cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde bile konuyla ilgili ''Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun bugünkü biçimiyle ilk kez hangi dayanağa bağlı olarak ve hangi gerekçelerle kabul edildiği ve kullanılmaya başlanıldığına ilişkin resmî bir kayıt ve belge saptanamamıştır'' yazıyor. İlginç tabi, cumhurbaşkanlığının kendisi bile kaynağın ne olduğunu bilmiyor. Bir de TRT'nin geçmişte çıkardığı bir takvim var. Onda da bu 16 devlet olayını takvime almış galiba, tam detayını hatırlamıyorum ama orda bile devletlerin kuruluş tarihi yanlış yazılmış. Bu da ilginç tabi.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriArap Yahudi kardeşliği

Sual: Araplarla Yahudilerin aynı ırktan geldikleri doğru mudur?

CEVAP

Evet, doğrudur. İbrahim aleyhisselam, hanımı Sare (Sara) validemiz, 70 yaşına geldiği halde çocuk sahibi olamayınca, Hacer isminde bir cariye ile evlendi. Bundan İsmail aleyhisselam doğdu. Sare validemiz de, Allahü teâlâya kendisine de bir çocuk vermesi için dua etti. Allahü teâlâ, ona da bir çocuk ihsan etti. Bu da, İshak aleyhisselam idi. İsmail aleyhisselam Arapların, İshak aleyhisselam da İbranilerin ceddi oldu. Yani, Araplarla İbraniler [Yahudiler], aynı babadan; fakat ayrı analardan gelme kardeş oluyorlar. İbrahim aleyhisselam ise, Muhammed aleyhisselamın dedelerindendir. Bütün ırklar ise, Âdem aleyhisselama varmadan, Nuh aleyhisselamda birleşiyor.Dini bir site böyle cevaplamış. Biraz daha araştırayım ama ben ikisinin de aynı ırktan geliyor, Sami ırkından diye biliyorum.
 
Cevap: Geçmişten Günümüze Kurulan Türk DevletleriYahudiler, Araplar, Babiler, Asurlular vs. vs. hepsi Sami ırkındanmış. Zaten Arapça ve İbranice de Sami dil ailesine mensupmıuş ve birbirine çok benzer kelimeler varmış.
 
Üst Alt