GSC Haber Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


OLMG2z.png


RP3WyZ.png


PDF: https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/614240
 
Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda "Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Konuyla ilgili www.kap.org.tr adresinde yer alan açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin, 18.07.2017 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 'na istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 149.789,865 Türk Lirası değerli payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satılmış olup, satış işlemi 19.07.2017 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

KAP
 
Şirketimizin 21.645.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 108.000.000 TL 'ye (YüzsekizmilyonTürkLirası) çıkarılmasına ilişkin yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artışı işleminin tamamlanmış olması ile birlikte Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 108.000.000 TL (YüzsekizmilyonTürkLirası) olduğunu gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nevi" başlıklı 7. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 8. Maddesinin yeni hali 08.08.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Ağustos 2017 tarih ve 9388 sayılı baskısının 491. ve 492. sayfalarında ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

KAP
 
Her yıl bi ton para giriyor, gene dünyanın borcu bizde. Anlam veremiyorum cideen..


GSCimbom Forum kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
Üst Alt