Şike Cezaları Azalıyor


Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasada değişiklik yapan teklif, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya Baykanlığı'nda toplanan komisyonda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, komisyonun gündeminde bulunan değişiklik metninin hükümet tasarısı olmadığını bir kanun teklifi olduğunu söyledi.Kulüpler Birliğinin, 6222 sayılı yasada değişiklik yapılması yönündeki görüşlerini kendilerine intikal ettirdiklerini belirten Kılıç, 18 kulüp temsilcisinin yasada değişiklik arzusunu teyit ettiğini belirtti. Kılıç, ''Her görüşmede defaatla Hükümet olarak 6222 sayılı yasayı konu eden bir değişiklik odaklı bir tasarı çalışması içerisinde olmayacağımızı paylaştım. Komisyonun gündeminde bulunan değişiklik metni ,bir hükümet tasarısı değil bir kanun teklifidir'' dedi.Kılıç, TBMM'nin kendi gündemine hakim olduğuna işaret ederek, iradenin milletvekillerinde bulunduğunu bildirdi. Kılıç, teklifin kabul edilip edilmeyeceğinin komisyonun takdirinde olduğunu, çıkacak her karara saygılı olduklarını kaydetti.BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, daha önceki yasanın iyi filtre edilmeden çıkarıldığını savunarak, ''Kamu oyunda istesek de istemesek de şikeye karışanların affedilmesi yönünde bir algı var'' diye konuştu.Kamu vicdanını ve zamanı çok iyi gözeterek, bu konu üzerinde tekrardan bir çalışma yapılması gerektiğini iddia eden Kaplan, ''kamu vicdanının çok rahatsız olduğu'' gerekçesiyle grubu adına teklifteki imzayı geri çekti.CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, şu an 8 milletvekilin bin günden beri tutuklu bulunduğunu, cezaevlerinden cenazelerinin çıktığını belirtti. Dibek, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada ise tutuklar hakkındaki delillerin 3 ay içinde toplandığını ve tutuksuz yargılanmaları için serbest bırakıldığını söyledi.Dibek, komisyona gelen konunun ise mutabakatla geçmesi gerektiğini kaydetti. Dibek, teklifin 11 maddesinin komisyondan geçmesi halinde bir kaç ay içinde tekrar sorunlar yaşanacağını savundu.AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan, şike ve şikeye karışanların karşısında olduklarını dile getirdi.MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ise ilgili teklif konuşulurken hiç bir ismin kafalarda canlandırılmamasını istedi. Türk sporunun böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu bildiren Başesgioğlu, 6222 sayılı kanundaki cezaların indirilmesi gerektiğini ifade etti. Başesgioğlu, bu kanun komisyonda kabul edilmesi halinde diğer kanunlar karşısında da duyarsız kalmaması gerektiğine işaret etti. Başesgioğlu, şike ve teşvik konusunda ikili yargılama sisteminin bulunduğunu dikkati çekerek, Spor Mahkemelerinin kurulması ve sporla ilgili tüm yaptırım ve kanunların ceza kanuna koyulması gerektiğini kaydetti.Komisyon toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu eski Başkanı Levent Bıçakçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ile komisyona ilgisi bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Teklifin 1. maddesinin görüşmeleri sırasında, komisyon çalışmalarına ara verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, komisyonda bulunan her partiden 1 milletvekili, Demirören ve Gümüşdağ, teklifin 1. maddesindeki fıkralarla ilgili toplantı yapıyor. Toplantının ardından komisyon çalışmalarına devam edecek.Kaynak:Cumhuriyet
 
Cevap: Şike cezaları azalıyorcezaları indirin, bizden biraz puan da silin hatta. şerefsizler.ulan bütün siyasi partiler birbirine girer, biz azize mi sizin uzlaşmanızı sağladı?bütün siyasi partilerden nefret ediyorum.
 
Cevap: Şike cezaları azalıyorDün duyduklarıma göre bizim icin kötü gibi görünen bu haber lehimizede olabilir;)
 
Cevap: Şike cezaları azalıyorKABUL EDİLDİSporda şike ve teşvik cezalarını azaltan ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'', TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

ntvspor
 
Cevap: Şike cezaları azalıyorDüşürün bizi de kurtulalım .En azından dürüst takımlar arasında yer alırız.
 
Şiddet Yasası'nda flaş gelişme!flas.jpg
Partilerin ortaklaşa verdiği Sporda şiddet yasası'nda bazı değişiklikler içeren yeni taslak Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.Detaylar birazdan...https://www.webaslan.com/futbol/siddet-yasasinda-flas-gelismeSXHBQ46705SXQ
 
Cevap: Şike Cezaları AzalıyorFenerbahçe düşürüldükten sonra Aziz Yıldırım'ın nerde olduğu benim için önemli değil.Bu lekenin tescillenmesi adına bahsi geçen takımlar düşürülsün yeter.
 
Şiddet Yasası'nda beklenen gelişme!Sporda şike ve teşvik cezalarını azaltan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine, "1 yıldan 3 yıla" kadar hapis cezası verilecek.Teklifle; suçun federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticileri ile kulüplerin ve sporcuların menajer veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak.Şike ve teşvik primi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanununa göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.Komisyonda AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekillerinin verdiği ortak önerge kabul edildi. Buna göre, bu madde kapsamında tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza, 4’te 1’den 4’te 3’üne kadar artırılarak tek ceza olarak uygulanacak.Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkumiyet halinde kişi; ayrıca TCK’nın 53. maddesi hükümlerine göre, spor kulüpleri ve federasyonlar bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapamayacak.Böylece, spor federasyonları ve kulüplerinin başkan ve üyelerinin, soruşturma sonucunda açılacak davada beraat etmeleri halinde, yargı yönünden görevlerine devam etmelerinin önünde bir engel kalmayacak.Teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğu ilk haline göre, savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi, hakkında soruşturma açılan kişinin soruşturma aşamasında, spor federasyonu ve kulüplerinde üyelik, denetçi ve diğer görevleri yapmasını yasaklayabiliyordu.Değişiklik önergesinin altında imzası bulunan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararından öncesi için öngörülen tedbirlerde ceza yargısının görevli kılınmasının kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğunu kaydetti. Bu tedbirlerin, suçlunun görev statüsünün bağlı bulunduğu özel hukukta düzenlendiğini belirten Aldan, mahkumiyet halinde öngörülen yoksunlukların, TCK’nın 53. maddesine paralel olarak düzenlendiğini ifade etti.-Bazı cezalar indiriliyor-Teklifle, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına ilişkin cezalar da indiriliyor.Buna göre, mevcut yasada "esasen bulundurulması suç oluşturmamakla beraber yasak kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına sokan kişiye üç aydan bir yıla" kadar öngörülen hapis cezası, "bir yıla kadar hapis" olarak değiştiriliyor.Spor alanlarına; bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi için "iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası", "6 aydan iki yıla kadar hapis", bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, "bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası" yerine ise "3 aydan bir yıla kadar hapis" cezası getiriliyor.Hakaret içeren tezahürat maddesi kapsamında; spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç işlemediği takdirde, "altı aydan iki yıla kadar hapis cezası" yerine "3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına" çarptırılacak.Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi suçu, spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenirse, hakkında "üç aydan bir yıla kadar hapis cezası" yerine idari para cezası verilecek. İdari para cezasının miktarı da "50 günden az olamaz" şeklinde değiştiriliyor. Ayrıca, spor alanlarına, spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye "üç aydan bir yıla kadar" öngörülen hapis cezası ise "elli günden az olmamak üzere idari para cezası" olarak değiştiriliyor.-Mahkemeler değişecek-Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, "üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası" yerine, "20 günden az olmamak üzere adli para cezası" alacak.Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında "bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası" ise "3 aydan bir yıla kadar hapis cezası" olarak değiştiriliyor.Bu düzenleme kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği, asliye veya ağır ceza mahkemeleri değil, sulh ve asliye mahkemesi yetkili olacak.milliyet
 
Cevap: 'Şiddet Yasası'nda beklenen gelişme!ondan sonra biz şike yapmadık diyorlar. desene biz bu yasanın cıkmasını istemiyoruz. biz zaten sucsusuz. sucsuz olan bunu yapar. ondan sonra biz temiziz. alınterimizle şampiyon olduk dersiniz. türk insanını salak sanıyor herhalde bunlar.
 
Cevap: 'Şiddet Yasası'nda beklenen gelişme!kendi irkimi nasil degistirebilirim cunki artik yavas yavas türk olmakdan nefret eder hale geldim.... nerde o eski gururlu serefli türk insani .... gururu ve serefi icin savasan o türk halki.... haram yememek icin ac kalan o gururlu ve serefli türk insani.... HEPSI SEREFSIZ OLMUS
 
Cevap: Şike Cezaları AzalıyorBaşbakan '' yasa kişilerin değil, habire değişiklik olmaz '' demişti. Bülent Arınç ise '' değişiklik yapılmasını doğru bulmuyorum, böyle bir çalışmamız yok '' demişti. Pekala şimdi ne değiştiki değişikliğe onay veriyorsunuz?Bir kez daha: Hayaldi gerçek oldu!
 
Cevap: Şike Cezaları AzalıyorBaşbakan '' yasa kişilerin değil, habire değişiklik olmaz '' demişti. Bülent Arınç ise '' değişiklik yapılmasını doğru bulmuyorum, böyle bir çalışmamız yok '' demişti. Pekala şimdi ne değiştiki değişikliğe onay veriyorsunuz?Bir kez daha: Hayaldi gerçek oldu!+Arınç ın söyledikleriNe olduda şimdi böyle oldu merak ediyorum
 
Üst Alt