Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Stadı'nı Kiraladı!


C78xHfEXUAEaCL8.jpg

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni yuvası Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin 15 yıllık kullanım hakkını aldığını KAP'a
bildirdi. Bordo mavili kulüp, kiralama bedeli olarak yıllık 11 milyon TL olmak üzere, toplamda 135 milyon TL ödeyeceğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol A.Ş.'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antreman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11.000.000.-TL bedel üzerinden, Trabzonspor Futbol A.Ş.'den Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere
15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına, kira bedeli artış oranının her yıl %10 oranında olmasına, kira ödeme yöntemi olarak iskontolu olarak peşin
ödeme yönteminin seçilerek, 15 yıllık toplam kira bedelinin, ödemelerin bugünkü değerine indirgenmesi sonucu elde edilen değer olan
134.893.551,61.-TL (KDV hariç) üzerinden PEŞİN olarak ödenmesine,

Söz konusu kiralama işleminin ilişkili taraf işlemi olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aktif büyüklüğün %5'inin üzerindeki alım-satım
işlemlerinde, işlem değerinin bağımsız değerleme raporu çerçevesinde belirlenmesi zorunludur. Bu bağlamda, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin
kullanım hakkı değerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almış Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketine, Gayrimenkule Bağlı Kullanım
Haklarının değerinin tespiti için, Uluslararası Değerleme Standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Değerleme esaslarına uygun olarak değerleme
raporu hazırlatılmasına, bu rapor sonucunda tespit edilecek yıllık kiralama bedelinin yukarıda belirtilen yıllık kira bedelinden düşük olması durumunda
bu bedelin esas alınarak, kiralama sözleşmesinin revize edilmesine,

Yapılacak olan kiralama işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebliği (II-23.1) uyarınca, tebliğin Önemli Nitelikteki
İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme
sonucunda; 6. maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son ©nansal
tablolara göre Şirketin Aktif Toplamının 298.285.296.-TL olduğu, kiralama bedeli toplam tutarının 134.893.551,61.-TL olması nedeniyle, işlemin madde
hükmündeki %50'lik eşik değerin altında kalarak herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞURMADIĞINA,

Yine 6. Maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; pay fiyatımızın, işbu Yönetim Kurulu kararımız tarihinden önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı
fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket ortaklık değerinin 289.700.000.-TL olduğu ve dolayısıyla bu kritere göre de
134.893.551,61.-TL olan toplam işlem tutarımızın %50 eşik sınırın altında kalarak herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞURMADIĞINA,

Bahse konu kiralama işleminin, Trabzonspor Futbol A.Ş.ile karşılıklı bir protokol yapılarak gerçekleştirilmesine,
karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.

KAP
 
Son düzenleme:
Maç başına 40 bin seyirci garantisi varmış ?gelmeyen seyircinin parasını da lazlar versin

_________________________

fapatalk'dan gönderildi.?
 
Üst Alt